Konatsuya KING NEGORA Kamen Masked Rider 7.5in sofubi figure cat konatsu Japan
Max Toy Co Figure - 2012 Flesh Negora - Mark Nagata Konatsu Kaiju Sofubi Vinyl